I/ SƠN CHỐNG RỈ

IV/ SƠN PHỦ 1 THÀNH PHẦN

V/ SƠN EPOXY VẢY THỦY TINH JOTUN

VI/ SƠN PHỦ 1 THÀNH PHẦN

VII/ SƠN PHỦ 2 THÀNH PHẦN

VIII/ DUNG MÔI PHA SƠN

Đánh giá bài viết
Xếp hạng
[Tổng cộng: 0 Average: 0]

Bình luận

Bình luận