Theo thuyết phong thủy, mỗi mệnh trong ngũ hành đều có màu sắc đặc trưng khác nhau. Mỗi màu sơn lại có tương sinh, tương khắc. Sau đây là nguyên tắc giúp bạn chọn sắc phù hợp cho phòng ngủ.

Chọn màu sơn phòng ngủ theo mệnh
Theo nguyên tắc, mệnh Thổ có màu tiêu biểu màu vàng, Mộc(xanh), Hỏa (hồng), Thủy(đen), Kim(trắng).

Muốn hưng vượng, mọi điều thuận lợi thì cần phải chọn màu theo mệnh. Như mệnh Mộc nên chọn phòng ngủ màu xanh( lục nhạt) vì màu xanh là bản sắc của Mộc, tương tự như với Hỏa thì phòng ngủ nên chọn màu hồng( hồng nhạt)là màu chủ đạo. Tương tự như Kim, Thủy, Thổ.

Màu sơn phòng ngủ người mệnh Mộc
chon màu sơn phòng ngủ theo mệnh
màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Mộc 01

màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Mộc 02

màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Mộc 04

màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Mộc 05

màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Mộc 06

màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Mộc 07

màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Mộc 08

màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Mộc 09

Màu sơn phòng ngủ người mệnh Kim

chọn màu sơn phòng ngủ theo mệnh Kim
màu sơn phòngngủ hợp với người mệnh Kim 02

màu sơn phòngngủ hợp với người mệnh Kim 03

màu sơn phòngngủ hợp với người mệnh Kim 04

màu sơn phòngngủ hợp với người mệnh Kim 05

màu sơn phòngngủ hợp với người mệnh Kim 06

màu sơn phòngngủ hợp với người mệnh Kim 07

Màu sơn phòng ngủ người mệnh Thủy

chọn màu sơn phòng ngủ theo người mệnh Thủy 01
phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thủy 02

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thủy 03
kim
phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thủy 04

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thủy 05

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thủy 06

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thủy 07

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thủy 08

Màu sơn phòng ngủ người mệnh Hỏa

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Hỏa 01

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Hỏa 02

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Hỏa 03

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Hỏa 04

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Hỏa 06

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Hỏa 06

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Hỏa 08

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Hỏa 08

phối màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Hỏa 09
Màu sơn phòng ngủ người mệnh Thổ

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 01

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 02

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 03

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 04

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 05

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 06

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 07

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 08

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 09

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 09

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 10

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 11

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 12

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 13

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 14

chọn màu sơn phòng ngủ hợp với người mệnh Thổ 15

Ngoài ra, theo ngũ hành còn có tương sinh và tương khắc giúp bạn trong việc lựa chọn màu tốt, tránh màu xấu. Tính tương sinh ngũ hành là Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Vì thế những người thuộc mệnh Hỏa ngoài việc lựa chọn màu hồng( hồng nhạt) cho phòng ngủ của mình còn có thể kết hợp màu vàng để trang trí vì Hỏa sinh Thổ.

Còn hiện tượng tương khắc của ngũ hành theo quy tắc Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hoả, Hoả khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ vì thế người mệnh Thổ kiêng màu đen vì Thổ khắc Thủy.

son nha
Những cách hay để trang trí phòng ngủ

Đánh giá bài viết
Xếp hạng
[Tổng cộng: 119 Average: 3.1]