0978.148.111
0978.148.900
bảng màu sơn maxilite smooth