0978.148.111
0978.148.000
sơn biệt thự ciputra (nam thăng long)