10001 câu hỏi về sơn Archive

sơn tường nhà hợp tuổi 1975

Tuổi 1975 sơn màu gì hợp?

Mrs.Linh Phương ở Trung Hòa , quận Cầu Giấy, Hà Nội hỏi: Chồng mình sinh năm 1975 nên sơn tường nhà màu gì thì hợp tuổi? Trả lời: Chị Linh Phương thân mến, Gia chủ sinh năm 1975 (tuổi Ất Mão- Mệnh …
màu sơn tường nhà hợp 1974

Tuổi 1974 hợp với màu sơn gì?

Mrs.Liên Phương ở Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội hỏi: Chồng mình sinh năm 1974 nên sơn tường nhà màu gì thì hợp tuổi? Trả lời: Chị Liên Phương thân mến, Gia chủ sinh năm 1974 (tuổi Giáp Dần- Mệnh …
sơn tường nhà 1973

Tuổi 1973 hợp với màu sơn gì?

Mrs.Lan Phương – Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội hỏi: Chồng tôi sinh năm 1973 thì nên sơn tường nhà màu gì hợp tuổi? Trả lời: Bạn Lan Phương thân mến, Gia chủ sinh năm 1973 (tuổi Quý Sửu- Mệnh Mộc): …
sơn tường nhà 1972

Tuổi 1972 hợp với màu sơn gì?

Mrs.Yến Oanh – Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội hỏi: Chồng tôi sinh năm 1972 thì nên sơn tường nhà màu gì hợp tuổi? Trả lời: Bạn Tuyết Oanh thân mến, Gia chủ sinh năm 1972 (tuổi Nhâm Tý – Mệnh …
sơn tường nhà hợp tuổi 1971

Tuổi 1971 sơn màu gì hợp?

Mrs.Hồng Phương ở Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội hỏi: Chồng mình sinh năm 1971 thì nên sơn tường nhà màu gì? Trả lời: Chị Hồng Phương thân mến, Gia chủ sinh năm 1971 (tuổi Tân Hợi – Mệnh Kim):  Màu …
sơn tường nhà hợp 1970

Tuổi 1970 sơn màu gì hợp?

Mrs.Hoài Phương ở Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội hỏi: Ông xã nhà mình sinh năm 1970 thì nên sơn tường nhà màu gì hợp tuổi? Trả lời: Chị Hoài Phương thân mến, Gia chủ sinh năm 1970 (tuổi CanhTuất – …
sơn tường nhà đẹp 1969

Tuổi 1969 sơn màu gì thì hợp?

Mrs.Hạnh Phương ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội hỏi:Chồng tôi sinh năm 1969 thì nên sơn tường nhà màu gì hợp tuổi nhất? Trả lời: Chị Hạnh Phương thân mến, Gia chủ sinh năm 1969 (tuổi Kỷ Dậu- Mệnh …
màu sơn tường nhà đẹp 1968

Tuổi 1968 sơn màu gì thì hợp?

Mrs.Hà Phương ở Thanh Xuân , quận Thanh Xuân, Hà Nội hỏi:Chồng tôi sinh năm 1968 thì nên sơn tường nhà màu gì hợp tuổi nhất? Nên tránh màu nào? Trả lời: Chị Mrs.Hà Phương thân mến, Gia chủ sinh năm 1968 …
sơn tường nhà đẹp 1966

Tuổi 1966 sơn màu gì thì hợp?

Mrs.Bảo Phương ở Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội hỏi: Chồng tôi sinh năm 1966 thì nên sơn tường nhà màu gì hợp tuổi? Trả lời: Chị Bảo Phương thân mến, Gia chủ sinh năm 1966 (tuổi Bính Ngọ – Mệnh …
sơn tường nhà đẹp 1967

Tuổi 1967 sơn màu gì thì hợp?

Mrs.Diễm Phương ở Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội hỏi: Ông xã tôi sinh năm 1967 thì nên sơn tường nhà màu gì hợp tuổi? Trả lời: Chị Diễm Phương thân mến, Gia chủ sinh năm 1967 (tuổi Đinh Mùi …
0978.148.111
0978.148.000
tuổi 1975 sơn màu gì hợp?