Tổng đại lý sơn JOTUN Hà Nội

PHÂN PHỐI SƠN JOTUN CHÍNH HÃNG TOÀN MIỀN BẮC. HOTLINE: 0978148125

I/ SƠN LÓT CHỐNG KIỀM JOTUN

[border] [san_pham title=”ULTRA PRIMER” url=”/son-jotun/son-lot-chong-kiem-noi-ngoai-that-jotun-ultra-primer/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-jotun-ultra-primer-son-lot-chong-kiem-noi-ngoai-that.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTASHIELD PRIMER” url=”/son-jotun/son-lot-chong-kiem-ngoai-that-jotun-jotashield-primer/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-lot-chong-kiem-ngoai-nha-jotun-jotashield-primer.jpg” alt=”Sơn lót chống kiềm ngoài nhà JOTUN Jotashield Primer”][/san_pham] [san_pham title=”MAJESTIC PRIMER” url=”/son-jotun/son-lot-chong-kiem-noi-that-jotun-majestic-primer/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-lot-jotun-chong-kiem-trong-nha-majestic-primer.jpg” alt=”Sơn lót JOTUN chống kiềm trong nhà – JOTUN Majestic Primer”][/san_pham] [san_pham title=”JOTASEALER 03″ url=”/son-jotun/son-lot-chong-kiem-noi-that-jotun-jotasealer-03/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/jotasealer-03-son-lot-chong-kiem-noi-that-jotun.jpg” alt=”JOTUN Jotasealer 03 – Sơn lót chống kiềm nội thất JOTUN”][/san_pham] [/border]

II/ SƠN PHỦ JOTUN TRONG NHÀ & BỘT TRÉT

[border] [san_pham title=”MAJESTIC ĐẸP & CHĂM SÓC HOÀN HẢO” url=”/son-jotun/son-phu-jotun-majestic-dep-va-cham-soc-hoan-hao/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-jotun-majestic-dep-cham-soc-hoan-hao.jpg” alt=”Sơn JOTUN Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo”][/san_pham] [san_pham title=”MAJESTIC ĐẸP HOÀN HẢO (BÓNG)” url=”/son-jotun/son-phu-jotun-majestic-dep-hoan-hao-bong/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-jotun-majestic-dep-hoan-hao-bong.jpg” alt=”sơn phủ JOTUN Majestic đẹp hoàn hảo bóng”][/san_pham] [san_pham title=”MAJESTIC ĐẸP HOÀN HẢO (MỜ)” url=”/son-jotun/son-phu-trong-nha-jotun-majestic-dep-hoan-hao-mo/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-jotun-majestic-dep-hoan-hao-mo.jpg” alt=”Sơn JOTUN Majestic Đẹp Hoàn Hảo Mờ”][/san_pham] [san_pham title=”STRAXX MATT DỄ LAU CHÙI” url=”/son-jotun/son-noi-that-de-lau-chui-jotun-strax-matt/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-jotun-stratt-matt-de-lau-chui.jpg” alt=”sơn phủ JOTUN Straxx Matt dễ lau chùi”][/san_pham] [san_pham title=”JOTAPLAST” url=”/son-jotun/son-phu-noi-that-kinh-te-jotun-jotaplast/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-noi-that-jotun-jotaplast-chinh-hang.jpg” alt=”Sơn phủ nội thất JOTUN JOTAPLAST chính hãng”][/san_pham] [san_pham title=”BỘT TRÉT JOTUN NỘI/NGOẠI THẤT” url=”/son-jotun/bot-tret-jotun-noi-that-ngoai-that/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/Bot-tret-jotun-noi-ngoai-that-mau-trang-xam-224×300.png” alt=”Bột trét JOTUN nội ngoại thất màu trắng xám”][/san_pham] [san_pham title=”BỘT TRÉT JOTUN NỘI THẤT” url=”/son-jotun/bot-tret-jotun-noi-that/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/bot-tret-jotun-trong-nha-mau-trang-224×300.png” alt=”bột trét JOTUN trong nhà màu trắng”][/san_pham] [/border]

III/ SƠN PHỦ JOTUN NGOÀI NHÀ & BỘT TRÉT

[border] [san_pham title=”JOTASHIELD BỀN MÀU TỐI ƯU” url=”/son-jotun/jotashield-ben-mau-toi-uu/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-jotashield-ben-mau-toi-uu-ngoai-nha-chinh-hang-jotun.jpg” alt=”Sơn Jotashield bền màu tối ưu ngoài nhà chính hãng JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTASHIELD CHE PHỦ VẾT NỨT” url=”/son-jotun/jotun-jotashield-che-phu-vet-nut/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-jotun-jotashield-che-phu-vet-nut-ngoai-nha.jpg” alt=”Sơn JOTUN Jotashield che phủ vết nứt ngoài nhà”][/san_pham] [san_pham title=”JOTASHIELD CHỐNG PHAI MÀU” url=”/son-jotun/jotashield-chong-phai-mau/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-jotun-jotashield-chong-phai-mau-ngoai-nha.jpg” alt=”Sơn JOTUN jotashield chống phai màu ngoài nhà”][/san_pham] [san_pham title=”JOTATOUGH HISHIELD” url=”/son-jotun/jotatough-hishield/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-jotun-jotatough-hishield-ngoai-nha.jpg” alt=”Sơn JOTUN JOTATOUGH HiShield ngoài nhà chính hãng”][/san_pham] [san_pham title=”JOTATOUGH” url=”/son-jotun/jotatough/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-jotatough-lang-min-ngoai-nha.jpg” alt=”Sơn JOTATOUGH láng mịn ngoài nhà chính hãng”][/san_pham] [san_pham title=”CHỐNG THẤM WATER GUARD” url=”/son-jotun/son-chong-tham-jotun-water-guard/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-chong-tham-jotun-waterguard.jpg” alt=”Sơn chống thấm JOTUN Water Guard chính hãng JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”BỘT TRÉT JOTUN NỘI/NGOẠI THẤT” url=”/son-jotun/bot-tret-jotun-noi-that-ngoai-that/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/Bot-tret-jotun-noi-ngoai-that-mau-trang-xam-224×300.png” alt=”Bột trét JOTUN nội ngoại thất màu trắng xám”][/san_pham] [san_pham title=”BỘT TRÉT JOTUN NGOẠI THẤT” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/bot-tret-jotun-ngoai-nha-mau-xam-224×300.png” alt=”bột trét JOTUN ngoài nhà màu xám 224×300″][/san_pham] [/border]

I/ SƠN CHỐNG RỈ
[border] [san_pham title=”JOTUN ALKYD PRIMER” url=”/son-jotun/son-lot-chong-ri-jotun-alkyd-primer/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-lot-chong-ri-jotun-ALKYD-PRIMER.jpg” alt=”Sơn lót chống rỉ JOTUN ALKYD PRIMER”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN RESIST 78″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN RESIST 78″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [/border] IV/ SƠN PHỦ 1 THÀNH PHẦN
[border] [san_pham title=”JOTUN PENGUARD PRIMER SEA” url=”/son-jotun/son-chong-ri-epoxy-2-thanh-phan-jotun-penguard-primer-sea/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-jotun-PENGUARD-PRIMER-SEA-chinh-hang.jpg” alt=”Sơn JOTUN PENGUARD PRIMER SEA – Sơn chống rỉ chính hãng”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN PENGUARD PRIMER” url=”/son-jotun/son-chong-ri-epoxy-2-thanh-phan-jotun-penguard-primer/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-jotun-PENGUARD-PRIMER-chinh-hang.jpg” alt=”Sơn JOTUN PENGUARD PRIMER chính hãng”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN PENGUARD HB” url=”/son-jotun/son-chong-ri-epoxy-2-thanh-phan-jotun-penguard-hb/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-jotun-PENGUARD-HP-chinh-hang.jpg” alt=”Sơn JOTUN PENGUARD HB chính hãng”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN PENGUARD EXPRESS” url=”/son-jotun/son-chong-ri-epoxy-2-thanh-phan-jotun-penguard-express/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-jotun-PENGUARD-EXPRESS-chinh-hang.jpg” alt=”Sơn JOTUN PENGUARD EXPRESS chính hãng”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN PENGUARD EXPRESS ZP” url=”/son-jotun/son-chong-ri-epoxy-2-thanh-phan-jotun-penguard-express-zp/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-JOTUN-PENGUARD-EXPRESS-ZP-chinh-hang.jpg” alt=”Sơn JOTUN PENGUARD EXPRESS ZP chính hãng”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN PENGUARD EXPRESS MIO” url=”/son-jotun/son-jotun-penguard-express-mio/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-jotun-PENGUARD-EXPRESS-MIO.jpg” alt=”Sơn JOTUN PENGUARD EXPRESS MIO”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN BARRIER ZEP” url=”/son-jotun/son-lot-chong-ri-epoxy-giau-kem-jotun-barrier-zep/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-jotun-BARRIER-ZEP.jpg” alt=”sơn JOTUN BARRIER ZEP – Sơn chống rỉ Epoxy 2 thành phần BARRIER ZEP”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN BARRIER 80″ url=”/son-jotun/son-lot-chong-ri-epoxy-giau-kem-jotun-barrier-80/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-jotun-BARRIER-80.jpg” alt=”Sơn JOTUN BARRIER 80 – Sơn chống rỉ Epoxy 2 thành phần JOTUN BARRIER 80″][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN SAFEGUARD UNIVERSAL ES” url=”/son-jotun/son-epoxy-chong-ha-jotun-safeguard-universal-es/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-epoxy-jotun-chong-ha-SAFEGUARD-UNIVERSAL-ES.jpg” alt=”sơn Epoxy JOTUN chống hà SAFEGUARD UNIVERSAL ES][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN TANKGUARD HB” url=”/son-jotun/son-lot-chong-ri-epoxy-jotun-tankguard-hb/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-chong-ri-epoxy-jotun-TANKGUARD-HB.jpg” alt=”Sơn chống rỉ Epoxy Jotun TANKGUARD HB”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUNTANKGUARD STORAGE” url=”/son-jotun/son-chong-ri-epoxy-jotun-tankguard-storage/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-chong-ri-epoxy-jotun-TANKGUARD-STORAGE.jpg” alt=”Sơn chống rỉ Epoxy JOTUN TANKGUARD STORAGE”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN JOTAMASTIC 90″ url=”/son-jotun/son-chong-ri-epoxy-jotun-jotamastic-90/” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/son-chong-ri-epoxy-jotun-JOTAMASTIC-90.jpg” alt=”Sơn chống rỉ Epoxy JOTUN JOTAMASTIC 90″][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN JOTAMASTIC 87 ALUMINIUM” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN JOTAMASTIC 87″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN JOTAMASTIC 80″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [/border]

V/ SƠN EPOXY VẢY THỦY TINH JOTUN
[border] [san_pham title=”JOTUN MARATHON” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN MARATHON XHB” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [/border]

VI/ SƠN PHỦ 1 THÀNH PHẦN

[border] [san_pham title=”JOTUN PILOT II” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN PIONER TC ” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [/border]

VII/ SƠN PHỦ 2 THÀNH PHẦN
[border] [san_pham title=”JOTUN JOTAFLOOR COATING” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN JOTAFLOOR GLASS FLAKE ” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN PENGUARD CLEAR SEALER” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN JOTAFLOOR SEALER” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN JOTAFLOOR SL UNIVERSAL” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN JOTAFLOOR TOPCOAT” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN PENGUARD FC” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN PENGUARD TC” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN HARDTOP XP” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN HARDTOP AS” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN HARDTOP FLEXI” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN ALUMINIUM PAINT HR” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN SOLVALITT MIDTHERM” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN SOLVALITT” url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN SEAFORCE 30″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”JOTUN SEAFORCE 60″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [/border]

VIII/ DUNG MÔI PHA SƠN
[border] [san_pham title=”DUNG MÔI THINNER No.2″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”DUNG MÔI THINNER No.7″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”DUNG MÔI THINNER No.10″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”DUNG MÔI THINNER No.17″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”DUNG MÔI THINNER No.23″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [san_pham title=”DUNG MÔI THINNER No.25″ url=”#” url_thumbnail=”/wp-content/uploads/anh-ngoai.jpg” alt=”Sơn JOTUN Ultral Primer – Sơn Lót chống kiềm nội/ngoại thất JOTUN”][/san_pham] [/border]

son nha dep
SƠN EXPO
SƠN JOTON

Đánh giá bài viết
Xếp hạng
[Tổng cộng: 117 Average: 4.4]