Bảng màu sơn KOVA (cũ) 2009

Sưu tầm bảng màu sơn KOVA cũ từ năm 2009 – Sử dụng các mã màu dạng KV1, KV2….

Bảng màu sơn KOVA cũ 1/3

Bảng màu sơn KOVA cũ 2/3

Bảng màu sơn KOVA cũ 3/3

Tìm kiếm có liên quan đến bảng màu sơn KOVA cũ

Mã màu sơn KOVA: KV 151 OW, KV 150 OW, KV 199 P, KV 149 P, KV 198 T*, KV 145P, KV 217T*, KV 147P, KV 154OW

Đánh giá bài viết
Xếp hạng
[Tổng cộng: 10 Average: 4.2]
0978.148.900
0978.148.900
bảng màu sơn kova (cũ) 2009