Phân phối sơn nhà KOVA chính hãng số lượng lớn với giá tốt cực tốt, cam kết uy tín chất lượng. Có thể nhận hàng trực tiếp tại kho nhà máy sơn KOVA. Trung tâm chăm sóc khách hàng: 0978.148.900

[batv_menu link-1=”#” text-link-1=”CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG” link-2=”#” text-link-2=”XEM BẢNG MÀU” link-3=”/gia-son-kova/” text-link-3=”BẢNG GIÁ KOVA 2018″] link-4=”#” text-link-4=”HƯỚNG DẪN”][/batv_menu]

I/ CÁC SẢN PHẨM SƠN KOVA DÂN DỤNG

1. SƠN KOVA TRONG NHÀ

[border] [san_pham title=”SƠN LÓT CHỐNG KIỀM KOVA – K109″ url=”/son-kova/son-lot-kova-khang-kiem-cao-cap-trong-nha-k109/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/SON-KOVA-K109-GOLD.jpg” alt=”Sơn KOVA K109 – Sơn lót chống kiềm cao cấp trong nhà KOVA”][/san_pham] [san_pham title=”SƠN BÓNG KOVA – K871″ url=”/son-kova/son-kova-bong-cao-cap-trong-nha-k-871/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K871-GOLD-224×300.png” alt=”sơn KOVA K871 GOLD – sơn bóng cao cấp trong nhà KOVA”][/san_pham] [san_pham title=”SƠN BÁN BÓNG KOVA – K5500″ url=”/son-kova/son-kova-ban-bong-cao-cap-trong-nha-k-5500/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K5500-GOLD-224×300.png” alt=”sơn KOVA K5500 – sơn KOVA bóng mờ cao cấp trong nhà 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”SƠN KHÔNG BÓNG KOVA – K260″ url=”/son-kova/son-kova-min-trong-nha-k-260/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K260-GOLD-224×300.png” alt=”sơn KOVA K260 GOLD – sơn KOVA không bóng trong nhà 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”SƠN KHÔNG BÓNG KOVA – K771″ url=”/son-kova/son-kova-min-trong-nha-k771/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K771-224×300.png” alt=”sơn KOVA K771 – Sơn không bóng trong nhà KOVA”][/san_pham] [san_pham title=”SƠN TRẮNG TRẦN KOVA – K10″ url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/Kova-K10-GOLD-224×300.png” alt=”sơn KOVA K10 GOLD – sơn trắng trần trong nhà KOVA 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”SƠN MÀU PHA SẴN KOVA – K180″ url=”/son-kova/son-mau-pha-san-kova-khong-bong-trong-nha-k180/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K180-GOLD-224×300.png” alt=”sơn KOVA K180 GOLD – Sơn màu pha sẵn không bóng trong nhà”][/san_pham] [border]

2. SƠN KOVA NGOÀI NHÀ

[border] [san_pham title=”SƠN LÓT CHỐNG KIỀM KOVA – K209″ url=”/son-kova/son-lot-kova-khang-kiem-ngoai-troi-k-209/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-kova-K209-224×300.png” alt=”sơn KOVA K209 – sơn lót khàng kiềm cao cấp ngoài trời 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”SƠN CHỐNG THẤM MÀU KOVA – CT04″ url=”/son-kova/son-kova-chong-tham-cao-cap-ngoai-troi-ct-04t/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-chong-tham-mau-CT04-GOLD-224×300.png” alt=”sơn KOVA chống thấm màu CT04 GOLD -224×300″][/san_pham] [san_pham title=”SƠN BÓNG KOVA – K360″ url=”/son-kova/son-bong-kova-cao-cap-ngoai-troi-k-360/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K360.png” alt=”sơn KOVA K360 – sơn bóng cao cấp ngoài nhà -224×300″][/san_pham] [san_pham title=”SƠN KHÔNG BÓNG KOVA – K5501″ url=”/son-kova/son-ban-bong-ngoai-troi-kova-k5501/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K5501-224×300.png” alt=”sơn KOVA K5501 – sơn KOVA không bóng cao cấp ngoài nhà”][/san_pham] [san_pham title=”SƠN KHÔNG BÓNG KOVA – K261″ url=”/son-kova/son-min-ngoai-troi-kova-k261/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K261-GOLD-224×300.png” alt=”sơn KOVA K261 GOLD – sơn không bóng ngoài nhà KOVA 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”SƠN MÀU NHẠT PHA SẴN KOVA – K280″ url=”/son-kova/son-kova-ngoai-troi-pha-san-mau-nhat-k280/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-mau-nhat-224×300.png” alt=”sơn KOVA K289 GOLD không bóng pha sẵn màu nhạt 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”SƠN MÀU ĐẬM PHA SẴN KOVA – K280″ url=”/son-kova/son-kova-ngoai-troi-mau-dam-pha-san-k280/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-MAU-DAM-224×300.png” alt=”SƠN KOVA K280 GOLD PHA SẴN MÀU ĐẬM NGOÀI NHÀ”][/san_pham] [border]

3. MATÍT – CHỐNG THẤM & SƠN ĐẶC BIỆT

3.1. MATÍT

[border] [san_pham title=”MTT -GOLD” url=”/son-kova/matit-deo-trong-nha-kova-mtt/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/MATTIT-TRONG-NHA-KOVA-MTT-GOLD-224×300.png” alt=”bột bả – matit trong nhà KOVA MTT GOLD 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”MB-T” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/BOT-BA-TRONG-NHA-KOVA-MB-T-GOLD-224×300.png” alt=”BỘT BẢ TRONG NHÀ KOVA MB-T GOLD 224X300″][/san_pham] [san_pham title=”MTN-GOLD” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/BOT-BA-NGOAI-NHA-KOVA-MTN-GOLD-224×300.png” alt=”BỘT BẢ MATIT NGOÀI NHÀ KOVA MTN GOLD 224X300″][/san_pham] [san_pham title=”MB-N” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/BOT-BA-NGOAI-TROI-KOVA-MB-N-GOLD-224×300.png” alt=”BỘT BẢ NGOÀI TRỜI KOVA MB-N GOLD 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”MT-KL5 GOLD MỊN” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-MAU-DAM-224×300.png” alt=”SƠN KOVA K280 GOLD PHA SẴN MÀU ĐẬM NGOÀI NHÀ”][/san_pham] [san_pham title=”MT-KL5 GOLD THÔ” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-MAU-DAM-224×300.png” alt=”SƠN KOVA K280 GOLD PHA SẴN MÀU ĐẬM NGOÀI NHÀ”][/san_pham] [san_pham title=”TNA GOLD” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-MAU-DAM-224×300.png” alt=”SƠN KOVA K280 GOLD PHA SẴN MÀU ĐẬM NGOÀI NHÀ”][/san_pham] [san_pham title=”SK-6″ url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-MAU-DAM-224×300.png” alt=”SƠN KOVA K280 GOLD PHA SẴN MÀU ĐẬM NGOÀI NHÀ”][/san_pham] [border]

3.2. CHỐNG THẤM SÀN, MÁI, TƯỜNG ĐỨNG, TOILET, BỂ NƯỚC

[border] [san_pham title=”CT-11A GOLD” url=”/son-kova/son-chong-tham-kova-ct11a/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-chong-tham-KOVA-CT11A-GOLD-224×300.png” alt=”sơn chống thấm KOVA CT-11A GOLD 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”CT-11B GOLD” url=”/son-kova/phu-gia-chong-tham-san-kova-ct11b/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-chong-tham-KOVA-CT11B-GOLD-224×300.png” alt=”sơn chống thấm KOVA CT-11B GOLD 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”CT-14″ url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-chong-tham-KOVA-CT14-GOLd-224×300.png” alt=”sơn chống thấm KOVA CT14 GOLD 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”CHỐNG THẤM ĐÁ, MÁI NGÓI CT-10″ url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-chong-tham-KOVA-CT10-GOLD-224×300.png” alt=”SƠN CHỐNG THẤM ĐÁ, MÁI NGÓI KOVA CT-10 GOLD 224×300″][/san_pham] [border]

3.3. SƠN ĐẶC BIỆT

[border] [san_pham title=”SƠN GIẢ ĐÁ KOVA KSP” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-gia-da-KOVA-KSP-224×300.png” alt=”sơn giả đá KOVA KSP 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”SƠN HẠT KOVA KGP” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-hat-dac-biet-KGP-224×300.png” alt=”sơn hạt đặc biệt KOVA KGP 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”SƠN SẦN KOVA KRP” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-san-dac-biet-KRP-224×300.png” alt=”SƠN SẦN KOVA KRP 224×300″][/san_pham] [san_pham title=”SƠN GẤM KOVA KBP” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-gam-dac-biet-KBP-224×300.png” alt=”SƠN GẤM KOVA KBP 224×300″][/san_pham] [border]

4. SƠN PHỦ BÓNG KHÔNG MÀU TRONG SUỐT

[border] [san_pham title=”CLEAR N-GOLD” url=”/son-kova/son-kova-phu-bong-clear-ngoai-troi/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-phu-bong-KOVA-CLEAR-N-GOLD-224×300.png” alt=”SƠN PHỦ BÓNG KOVA CLEAR N GOLD 224X300″][/san_pham] [san_pham title=”CLEAR KL-5 GOLD” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-phu-bong-KOVA-clear-kl5-gold-224×300.png” alt=”sơn phủ bóng KOVA CLEAR KL5 GOLD 224X300″][/san_pham] [san_pham title=”CLEAR D” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-phu-bong-KOVA-clear-d-GOLD-224×300.png” alt=”SƠN PHỦ BÓNG KOVA CLEAR D GOLD 224×300″][/san_pham] [border]

5. SƠN SÀN THỂ THAO – SƠN SÀN CÔNG NGHIỆP

[border] [san_pham title=”KOVA CT08 TRẮNG” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-MAU-DAM-224×300.png” alt=”SƠN KOVA K280 GOLD PHA SẴN MÀU ĐẬM NGOÀI NHÀ”][/san_pham] [san_pham title=”KOVA CT08 MÀU” url=”/son-kova/son-san-the-thao-kova-ct08-mau/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-MAU-DAM-224×300.png” alt=”SƠN KOVA K280 GOLD PHA SẴN MÀU ĐẬM NGOÀI NHÀ”][/san_pham] [san_pham title=”KOVA KL5T” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-MAU-DAM-224×300.png” alt=”SƠN KOVA K280 GOLD PHA SẴN MÀU ĐẬM NGOÀI NHÀ”][/san_pham] [san_pham title=”KOVA KL5T” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-MAU-DAM-224×300.png” alt=”SƠN KOVA K280 GOLD PHA SẴN MÀU ĐẬM NGOÀI NHÀ”][/san_pham] [san_pham title=”KOVA KL-5T – AQUA” url=”/son-kova/son-lot-kova-kl-5t-aqua/” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-MAU-DAM-224×300.png” alt=”SƠN KOVA K280 GOLD PHA SẴN MÀU ĐẬM NGOÀI NHÀ”][/san_pham] [san_pham title=”KOVA MTKL-5 AQUA” url=”#” url_thumbnail=”http://sonnha.dep.asia/wp-content/uploads/son-KOVA-K280-GOLD-MAU-DAM-224×300.png” alt=”SƠN KOVA K280 GOLD PHA SẴN MÀU ĐẬM NGOÀI NHÀ”][/san_pham] [border]

Tìm kiếm có liên quan

giá sơn kova, giá sơn kova ct04, giá sơn kova ct08, giá sơn kova k209, giá sơn kova ct11a gold, giá sơn kova k871, giá sơn kova k5500, giá sơn kova 2018, giá sơn kova 2018, giá sơn kova 2018, giá sơn kova hà nội, giá sơn kova 2018, báo giá sơn bóng kova, bảng giá sơn bóng kova, bảng giá sơn kova 2018, bảng giá sơn kova mới nhất, bảng giá sơn kova 2016, báo giá sơn kova ct11a, bảng, giá sơn kova mới nhất 2014, báo giá sơn kova 2016, bảng giá sơn kova ct11a, báo giá sơn kova 2012, giá sơn kova ct11a, báo giá sơn kova chống thấm, giá bán sơn kova ct 11a, giá sơn chống cháy kova, giá sơn chống nóng kova, báo giá sơn chống cháy kova, đánh giá sơn kova, giá sơn giả đá kova, bảng giá sơn giả đá kova, báo giá sơn giả đá kova 2018, giá sơn epoxy kova, báo giá sơn epoxy kova, giá sơn giả gỗ kova, giá sơn chống thấm kova ct11a gold, bảng giá sơn kova hà nội, giá sơn kova tại hà nội, sơn kova giá rẻ tại hà nội, giá sơn kova k360, giá sơn lót kova, bảng giá sơn lót kova, giá sơn kova mới nhất, bảng báo giá sơn kova mới nhất, giá một thùng sơn kova, giá sơn kova năm 2018, giá sơn kova năm 2014, giá sơn kova năm 2015, giá sơn nước kova, báo giá, sơn kova ngoại thất, bảng báo giá sơn kova năm 2018, bảng giá sơn nhà kova, sơn kova giá rẻ, sơn kova giá rẻ nhất, đại lý sơn kova giá rẻ, cần mua sơn kova giá rẻ, sơn kova ct11a giá rẻ, sơn kova ct-04 giá rẻ, giá sơn kova trong nhà, giá sơn kova ngoài trời, giá sơn ngoại thất kova, giá sơn chống thấm kova 2019, bảng giá sơn tường kova, đơn giá sơn chống thấm kova, xem bảng giá sơn kova, giá sơn kova 18l, giá 1 thùng sơn kova, giá sơn kova 2017, bảng giá sơn kova mới nhất 2015
Xem thêm: Sơn Dulux / Sơn JOTUN

Đánh giá bài viết
Xếp hạng
[Tổng cộng: 548 Average: 3.6]